Bod jednání: Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2022 v oblasti rodinná politika
BJ1822 00124/22


Usnesení: Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2022 v oblasti rodinná politika
Přílohy:
Projekty nedoporučené k poskytnutí dotace z důvodu nesplnění formálních náležitostíRP2022_Projekty_nedoporucene_formalni_duvody.docx
Projekty nedoporučené k poskytnutí dotace z důvodu věcnýchRP2022_Projekty_nedoporucene_vecne_duvody.docx
Projekty doporučené k poskytnutí dotaceRP2022_Projekty_doporucene_k_poskytnuti-A_B_C.docx
Návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotaceRP2022_Navrh_smlouvy.docx
Důvodová zpráva do ZMDZ_ZM_RP2022_dotace.docx