Bod jednání: Návrh na záměr města směnit pozemky (ul. Gajdošova), v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
BJ1822 00121/22


Usnesení: Návrh na záměr města směnit pozemky (ul. Gajdošova), v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
Přílohy:
územní informace, letecký snímek, geometrické plánypr._1_Ui_LS_GP_Redigovano.pdf
žádost, zákreszadost_Redigovano.pdf
stanovisko MObpr_3_stanovisko_MOb_Redigovano.pdf
Důvodová zpráva - veřejná anonymizovanáZM_DZ_UNICAR.doc