Bod jednání: Žádost společnosti FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. o odpuštění části smluvní pokuty vyplývající z porušení Smlouvy o dílo č. ev. 0353/2021/OI/VZ
BJ1822 00118/22


Usnesení: Žádost společnosti FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. o odpuštění části smluvní pokuty vyplývající z porušení Smlouvy o dílo č. ev. 0353/2021/OI/VZ
Přílohy:
Žádost o prominutí části smluvní pokutyA_P_1_zadost_o_prominuti_casti_smluvni_pokuty.pdf
Smlouva o dílo vč. dodatku č. 1A_P_2_Smlouva_o_dilo.pdf
Vyjádření zhotoviteleA_P_3_dopis_zhotovitel.pdf
Vyjádření odboru investičníhoA_P_4_vyjadreni_Firesta_OI.pdf
A_DZ_Firesta_smluvni_pokuta_ZM.docx