Bod jednání: Návrh bezúplatně nabýt nemovitou věc v k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava
BJ1822 00117/22


Usnesení: Návrh bezúplatně nabýt nemovitou věc v k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava
Přílohy:
Důvodová zprávaDZ_ZM_anonym.pdf
žádost MOb Porubapr.1_anonym.pdf
územní informace, letecký snímekpr.2.pdf