Bod jednání: Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Svinov a v k. ú. Nová Plesná, obec Ostrava
BJ1822 00107/22


Usnesení: Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Svinov a v k. ú. Nová Plesná, obec Ostrava
Přílohy:
územní informace, letecký snímek, stanovisko městského obvodu, žádostipriloha_1_Redigovano.pdf
územní informace, letecký snímek, stanovisko městského obvodu, žádostpriloha_2_Redigovano.pdf
územní informace, letecký snímek, stanovisko městského obvodu, žádostpriloha_4_Redigovano.pdf
Důvodová zprávaDuvodova_zprava_Redigovano.pdf
priloha_3_Redigovano.pdf