Bod jednání: Informativní zpráva o aktuálním stavu přípravy projektu Koncertní sál a rekonstrukce Domu Kultury města Ostravy a zapojení finančních prostředku z Fondu pro výstavbu nového koncertního sálu
BJ1822 00099/22


Usnesení: Informativní zpráva o aktuálním stavu přípravy projektu Koncertní sál a rekonstrukce Domu Kultury města Ostravy a zapojení finančních prostředku z Fondu pro výstavbu nového koncertního sálu
Přílohy:
Informativní zprávaInformativni_zprava_KHO_leden_FINAL_ZM.pdf
Stanovisko správce Fondu pro výstavbu nového koncertního sálu č. 1/2022stanovisko_KH_c._1_2022.pdf