Bod jednání: Žádost společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. na poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Ostravy na realizaci projektu "Výměna odumřelých dřevin v izolačním pásu kolem ulice Plzeňská"
BJ1822 00098/22


Usnesení: Žádost společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. na poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Ostravy na realizaci projektu "Výměna odumřelých dřevin v izolačním pásu kolem ulice Plzeňská"
Přílohy:
Veřejnoprávní smlouvaVerejnopravni_smlouva_-_poskytnuti_dotace_2022_OMLZ..doc
Žádost Ostravské městské lesy a zeleňanon_1-_zadost_OMLZ.pdf
Důvodová zprávaDZ_OMLZ.docx
Výpis ze zápisu jednání KŽP3-_vypis_ze_zapisu_KZP.docx