Bod jednání: Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
BJ1822 00012/22


Usnesení: Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
Přílohy:
snímek z programu Gismap + letecký snímekP1.pdf
žádostP2_Redigovano.pdf
stanovisko MOb Moravská Ostrava a PřívozP3_Redigovano.pdf
důvodová zprávaduvodova_zprava.docx