Bod jednání: Zpráva o činnosti Finančního výboru zastupitelstva města za 2. pololetí roku 2021
BJ1822 00008/22


Usnesení: Zpráva o činnosti Finančního výboru zastupitelstva města za 2. pololetí roku 2021
Přílohy:
Důvodová zpráva anonymizovanáDZ_-_zprava_o_cinnosti_2._pololeti_2021.doc
Přehled účasti členů Finančního výboru na jednáních výboruPriloha_c._1_-_ucast_2021_-_2._pololeti.xls