Bod jednání: Volba ověřovatelů zápisu z 15. zasedání zastupitelstva města konaného dne 24.06.2020
BJ1822 01821/20


Usnesení: Volba ověřovatelů zápisu z 15. zasedání zastupitelstva města konaného dne 24.06.2020
Přílohy: