Bod jednání: Schválení programu 15. zasedání zastupitelstva města konaného dne 24.06.2020
BJ1822 01820/20


Usnesení: Schválení programu 15. zasedání zastupitelstva města konaného dne 24.06.2020
Přílohy: