Bod jednání: Návrh přijmout darem pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Zelená) od MSK
BJ1822 01813/20


Usnesení: Návrh přijmout darem pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Zelená) od MSK
Přílohy:
územní informace, letecký snímek, inženýrské sítě, cenová mapa, žádost, stanovisko MObpr._1_prijeti_darem_Redigovano.pdf
geometrický plán č. 6043-187/2019GP_pro_prevody_v_roce_2020_Redigovano.pdf
návrh darovací smlouvyDS_SMO_nabyvatel_zelena.pdf
částečný výpis z listu vlastnictví č. 5415LV_MSK.pdf
Důvodová zpráva - veřejná anonymizovanáZM_M_prijeti_darem_MSK_3.doc