Bod jednání: Návrh na uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy a návrh na uzavření dodatku k memorandu o spolupráci při uspořádání olympijského festivalu
BJ1822 01811/20


Usnesení: Návrh na uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy a návrh na uzavření dodatku k memorandu o spolupráci při uspořádání olympijského festivalu
Přílohy:
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 0026/2019/ŠaSPriloha_1_Dodatek_1_ke_smlouve_OF2020_anomymizovana.docx
Smlouva č. 0026/2019/ŠaSZM_SML-0026-2019-SaS_priloha2_anonymizovana.pdf
Dodatek č. 1 k memorandu č. 3387/2018/ŠaSPriloha_3_Dodatek_1_kmemorandu_OF2020.docx
Memorandum č. 3387/2018/ŠaSZM_SML-3387-2018-SaS_priloha4_anonymizovana.pdf
Důvodová zprávaZM_DZ_-_OF_2020_dodatky.docx