Bod jednání: Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy na Rekonstrukci Sportovního areálu Poruba - I. etapa
BJ1822 01810/20


Usnesení: Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy na Rekonstrukci Sportovního areálu Poruba - I. etapa
Přílohy:
Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotaceSAP_I._etapa_dod._1.doc
Důvodová zprávaDZ_SAP_I._etapa.docx
Žádost o uzavření dodatkuZadost_Redigovano.pdf
Smlouva o poskytnutí účelové dotacesmlouva_Redigovano.pdf