Bod jednání: Poskytnutí účelových neinvestičních dotací a příspěvků z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší na ozdravné pobyty v období od 1.11.2020 do 30.4.2021
BJ1822 01807/20


Usnesení: Poskytnutí účelových neinvestičních dotací a příspěvků z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší na ozdravné pobyty v období od 1.11.2020 do 30.4.2021
Přílohy:
DZ_ZM_poskytnuti_na_ozdravne_pobyty_2020-21.docx
Smlouva DDÚ anonSmlouva_DDU_2020_anon.pdf
Smlouva EDUCATION INSTITUTE anonSmlouva_EDUCATION_INSTITUTE_anon.pdf