Bod jednání: Návrh na vstup statutárního města Ostrava do spolku Spolek na podporu sportu, dětí a mládeže, z.s.
BJ1822 01802/20


Usnesení: Návrh na vstup statutárního města Ostrava do spolku Spolek na podporu sportu, dětí a mládeže, z.s.
Přílohy:
Důvodová zpráva anonymizovanáDZ_SPSDM_final_AN.pdf
Současné stanovy spolku anonymizovanéP1_Soucasne_stanovy_spolku_AN_Redigovano.pdf
Memorandum o vzájemné spolupráci a finanční podpoře anonymizovanéP2_MemorandumAN_Redigovano.pdf
Návrh změny stanov spolku anonymizovanýP3_Navrh_zmeny_stanov_spolku_AN.pdf
Přihláška do spolku anonymizovanáP4_Prihlaska_AN.pdf