Bod jednání: Návrh na záměr města prodat a neprodat nemovité věci v k.ú. Heřmanice a k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, návrh na záměr města prodat spoluvlastnický podíl nemovitých věcí v k.ú. Studénka nad Odrou, obec Studénka
BJ1822 01801/20


Usnesení: Návrh na záměr města prodat a neprodat nemovité věci v k.ú. Heřmanice a k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, návrh na záměr města prodat spoluvlastnický podíl nemovitých věcí v k.ú. Studénka nad Odrou, obec Studénka
Přílohy:
Důvodová zprávaDuvodova_zprava_-_Hermanice_Slezska_Ostrava_anonym.docx
K bodu 1) usnesení - Územní informace, letecký snímek, stanovisko městského obvodu + žádostP1_-_Zac...._anonym.pdf
K bodu 2) usnesení - Územní rozhodnutí, letecký snímek, stanovisko městského obvodu + žádostP2_-_Lap...._anonym.pdf
K bodu 3) usnesení - Územní informace, letecký snímek, stanovisko městského obvodu + žádostP3_-_Bob...._anonym.pdf
K bodu 4) usnesení - Územní informace, letecké snímky, žádostP4_-_Studenka_anonym.pdf