Bod jednání: Návrh na záměr města prodat pozemek ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. Mošnov, obec Mošnov
BJ1822 01788/20


Usnesení: Návrh na záměr města prodat pozemek ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. Mošnov, obec Mošnov
Přílohy:
důvodová zprávaDZz-_XZB-zamer_prodeje.docx
žádost, doplnění žádosti, geometrický plánpr.c.1-zadost_dopl.zadosti_GP.pdf
územní informace, letecký snímekpr.c.2-uzem.informace_let.snimek.pdf