Bod jednání: Účelová rezerva ke krytí výpadku sdílených daní
BJ1822 01782/20


Usnesení: Účelová rezerva ke krytí výpadku sdílených daní
Přílohy:
Úspora výdajů dle jednotlivých ORJP.c._1_-_Snizeni_ORJ.xlsx
Krácení neinvestiční neúčelové dotace MOb, vratky nečerpaných dotací MObP._c._2_-_Kraceni_MOb.xlsx
Rozpočtové opatřeníP.c._3_-_Rozpoctove_opatreni_-_def.xlsx
DZ_-_ucel.rez.-vypadek_dani.docx