Bod jednání: Návrh na změnu stanov zájmového sdružení právnických osob OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!!
BJ1822 01772/20


Usnesení: Návrh na změnu stanov zájmového sdružení právnických osob OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!!
Přílohy:
Důvodová zpráva anonymizovaná2020_06_16_DZ_ZM_OBO_AN.pdf
Dosavadní znění stanov anonymizovanéP1_Dosavadni_zneni_zneni_stanov_AN.pdf
Nové znění stanov anonymizovanéP2_Nove_zneni_stanov_AN.pdf
Dosavadní znění stanov s vyznačením navrhovaných změn anonymizovanéP3_Dosavadni_zneni_s_vyznacenim_zmen_AN.pdf