Bod jednání: Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava
BJ1822 01749/20


Usnesení: Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava
Přílohy:
Situační a letecký snímekSituacni_a_letecky_snimek.pdf
Žádost, výpis z usnesení - AnonymZadost_Redigovano.pdf
Důvodová zpráva AnonymDZ-ZM-MOb_o.-JIh_-_zamer_-Ostravska_sportovni.doc