Bod jednání: Návrh na vzájemné darování nemovitých věcí mezi statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským krajem, návrh svěřit nemovité věci městskému obvodu, vše v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava
BJ1822 01748/20


Usnesení: Návrh na vzájemné darování nemovitých věcí mezi statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským krajem, návrh svěřit nemovité věci městskému obvodu, vše v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava
Přílohy:
Zákres, letecké snímky, GP č. 3477-144b/2018, 3477-144a/2018, vlastnické vztahyMSK-_snimky_GP_Redigovano.pdf
Cenová mapa, inženýrské sítěMSK_-_cenova_mapa_IS.pdf
Žádost, stanoviska MObMSK_-_zadost_stanoviska_MOb_Redigovano.pdf
K bodu 1) - Návrh darovací smlouvy (dar MSK)MSK_-_darovaci_smlouva_-_dar_MSK_Redigovano.pdf
K bodu 2) - Návrh darovací smlouvy (přijetí daru SMO)MSK_-_darovaci_smlouva_-_prijeti_daru_SMO_Redigovano.pdf
Důvodová zprávaMSK-_dar_prijeti_daru_a_VB_Stredoskolska_do_ZM.docm