Bod jednání: Návrh darovat nemovité věci, návrh přijmout darem nemovitou věc, návrh na její svěření městskému obvodu Poruba, vše k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava
BJ1822 01733/20


Usnesení: Návrh darovat nemovité věci, návrh přijmout darem nemovitou věc, návrh na její svěření městskému obvodu Poruba, vše k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava
Přílohy:
důvodová zpráva - anonymizovánoMSK_1_dar_A.pdf
žádost, geometrický plán, sdělení MOb k bodu 1) - anonymizovánopriloha_c._1_A.pdf
územní informace, letecký snímek k bodu 1)priloha_c._2.pdf
darovací smlouva k bodu 1) - anonymizovánoPriloha_c._3_A.pdf
žádost, doplnění žádosti, sdělení MOb k bodu 2) a 3) - anonymizovánoprilohy_c._4_A.pdf
geometrický plán k bodu 2) - anonymizovánopriloha_c._5_A.pdf
územní informace, letecký snímek k bodu 2) a 3)priloha_c._6.pdf
darovací smlouva k bodu 2) - anonymizovánoprilohy_c._7_A.pdf
darovací smlouva k bodu 3) - anonymizovánopriloha_c._8_A.pdf