Bod jednání: Návrh na snížení účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy k částečnému krytí provozních a osobních nákladů roku 2020 obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
BJ1822 01731/20


Usnesení: Návrh na snížení účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy k částečnému krytí provozních a osobních nákladů roku 2020 obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
Přílohy:
Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotaceV._Arena_provoz.dotace_2020_dodatek.doc
Smlouva o poskytnutí účelové dotacesmlouva2020_Redigovano.pdf
Důvodová zprávaDuvodova_zprava.docx