Bod jednání: Žádost o mimořádnou dotaci spolku AKADEMIE MFK VÍTKOVICE, z.s.
BJ1822 01726/20


Usnesení: Žádost o mimořádnou dotaci spolku AKADEMIE MFK VÍTKOVICE, z.s.
Přílohy:
Žádost AKADEMIE MFK VÍTKOVICEZadost_AKADEMIE_MFK.pdf
Smlouva AKADEMIE MFK VÍTKOVICESmlouva_AKADEMIE_MFK_VITKOVICE.docx
Důvodová zprávaDuvodova_zprava_MFKV_ZM_zmena.docx