Bod jednání: Prominutí dluhu ve věci odtahu vozidla tovární značky NISSAN
BJ1822 01704/20


Usnesení: Prominutí dluhu ve věci odtahu vozidla tovární značky NISSAN
Přílohy:
Žádost o prominutí dluhuanonym_ZM_priloha_c_1_zadost.pdf
Výzva k úhradě dluhuanonym_vyzva_ZM_priloha_c_2.pdf
Kupní smlouvaanonym_smlouva_ZM_priloha_c_3.pdf
Protokol o odtahu vozidlaanonym_protokol_ZM_priloha_c_4.pdf