Bod jednání: Návrh na záměr města prodat nemovitou věc a návrh nekoupit nemovitou věc, vše v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
BJ1822 01690/20


Usnesení: Návrh na záměr města prodat nemovitou věc a návrh nekoupit nemovitou věc, vše v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
Přílohy:
K bodu 1) usnesení - Územní informace, letecký snímek, MOb Sl. Ostrava, žádostP1_-_Hol..._anonym.pdf
K bodu 2) usnesení - Územní informace, letecký snímek, MOb Sl. Ostrava, žádostP2_-_Asental_Slezska_Ostrava_Ren._anonym.pdf
Důvodová zprávaDuvodova_zprava_-_Hol....._anonym.docx