Bod jednání: Návrh na poskytnutí dotací na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu statutárního města Ostravy pro období 2020 - 2021
BJ1822 01678/20


Usnesení: Návrh na poskytnutí dotací na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu statutárního města Ostravy pro období 2020 - 2021
Přílohy:
Projekty doporučené k poskytnutí dotaceposkytnuti.rtf
Projekty nedoporučené k poskytnutí dotaceneposkytnuti.rtf
Návrh smlouvy na poskytnutí účelové dotacesml..doc
Důvodová zprávaDuvodova_zprava.doc