Bod jednání: Uzavření smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s.
BJ1822 01672/20


Usnesení: Uzavření smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s.
Přílohy:
návrh Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace mezi statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským krajemnavrh_smlouvy_s_MSK.docx
návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace mezi statutárním městem Ostrava a Dopravním podnikem Ostrava a.s.Smlouva_s_DPO.doc
Duvodova_zprava_-_smlouvy_pro_ZM.doc