Bod jednání: Informace o plnění usnesení zastupitelstva města
BJ1822 01628/20


Usnesení: Informace o plnění usnesení zastupitelstva města
Přílohy:
Přehled splněných usnesení ZMPrehled_splnenych_usneseni_ZM.docx
Přehled sledovaných usnesení ZMPrehled_sledovanych_usneseni_ZM.docx
Důvodová zprávaduvodova_zprava_ZM.docx