Bod jednání: Návrh na svěření pozemků MOb Hošálkovice a MOb Ostrava-Jih
BJ1822 01625/20


Usnesení: Návrh na svěření pozemků MOb Hošálkovice a MOb Ostrava-Jih
Přílohy:
Žádost a snímky k.ú. HošálkovicePr._1_Hostalkovice.pdf
Žádost a snímky k.ú. Dubina u O.pr._2_O-Jih.pdf
Důvodová zprávaSvereni_Hostalkovicim_a_O-Jih..doc