Bod jednání: Obecně závazná vyhláška č. ../2020, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 14/2007, o podmínkách provozování taxislužby na území města Ostravy
BJ1822 01615/20


Usnesení: Obecně závazná vyhláška č. ../2020, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 14/2007, o podmínkách provozování taxislužby na území města Ostravy
Přílohy:
Návrh obecně závazné vyhláškyOZV_zruseni_OZV_taxi_3_ciganek.pdf
Duvodova_zprava.pdf