Bod jednání: Návrh na záměr města prodat a neprodat nemovité věci v k.ú. Heřmanice a návrh nekoupit nemovitou věc v k.ú. Kunčičky, vše v obci Ostrava
BJ1822 01581/20


Usnesení: Návrh na záměr města prodat a neprodat nemovité věci v k.ú. Heřmanice a návrh nekoupit nemovitou věc v k.ú. Kunčičky, vše v obci Ostrava
Přílohy:
Územní informace, letecký snímek, žádost1anonym.pdf
Územní informace, letecký snímek, žádost2anonym.pdf
Územní informace, letecký snímek, nabídka3anonym.pdf
Důvodová zprávaZM_DZ_ADPACK_ASENTAL_-_anonym.docx