Bod jednání: Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 20/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
BJ1822 01576/20


Usnesení: Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 20/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Přílohy:
Důvodová zprávaDuvodova_zprava_-_dodatek_OZV_KO_2020_ZM.doc
Návrh OZVnavrh_dodatku_OZV_c._20_2019_KO.doc
OZV č. 20/2019OZV_c._20_2019_KO.doc