Bod jednání: Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 18/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
BJ1822 01574/20


Usnesení: Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 18/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Přílohy:
Důvodová zprávaDuvodova_zprava_-_dodatek_OZV_VP_2020_ZM.doc
Návrh OZVnavrh_dodatku_OZV_c._18_2019.doc
Návrh přílohy č. 2navrh_prilohy_c._2_k_OZV_VP.xls
OZV č. 18/2019OZV_c._18_2019_-_VP.doc
Příloha č. 2priloha_c._2_k_OZV_c._18_2019_-_VP.xls