Bod jednání: Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 21/2019 o místním poplatku z pobytu
BJ1822 01570/20


Usnesení: Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 21/2019 o místním poplatku z pobytu
Přílohy:
Důvodová zprávaDuvodova_zprava_dodatku_OZV_-_pobyt_ZM.doc
Návrh OZVnavrh_dodatku_OZV_c._21_2019.doc
OZV č. 21/2019OZV_c._21_2019_pobyt.doc