Bod jednání: Smlouva o spolupráci a úhradě nákladů na realizaci díla "Památník obětem střelby v Poliklinice Fakultní nemocnice v Ostravě dne 10. prosince 2019"
BJ1822 01567/20


Usnesení: Smlouva o spolupráci a úhradě nákladů na realizaci díla "Památník obětem střelby v Poliklinice Fakultní nemocnice v Ostravě dne 10. prosince 2019"
Přílohy:
Důvodová zpráva anonymizovanáDuvodova_zprava_Pamatnik_ZM.pdf
Smlouva o spolupráci a úhradě nákladůPriloha_c._1_Smlouva_o_spolupraci_a_uhrade_nakladu.pdf