Bod jednání: Tisková oprava k usnesení 0894/ZM1822/14 ze dne 20.05.2020 v bodě 2
BJ1822 01512/20


Usnesení: Tisková oprava k usnesení 0894/ZM1822/14 ze dne 20.05.2020 v bodě 2
Přílohy: