Bod jednání: Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava
BJ1822 01489/20


Usnesení: Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava
Přílohy:
územní informace, letecký snímekuzemni_informace_letecky_snimek.pdf
žádost, stanovisko MOb, zákres anonpr_c_1_zadost_stanovisko_MOb_zakres_anon.pdf
geometrický plán anonpr_c_2_geometricky_plan_anon.pdf
důvodová zprávaDZ_ZM_anon.pdf