Bod jednání: Návrh koupit pozemek parc. č. 1226/2 v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava a návrh svěřit pozemek městskému obvodu Nová Bělá
BJ1822 01460/20


Usnesení: Návrh koupit pozemek parc. č. 1226/2 v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava a návrh svěřit pozemek městskému obvodu Nová Bělá
Přílohy:
Územní informace, letecký snímek, cenová mapa, inženýrské sítěM-snimky.pdf
Žádost, stanovisko MObM-zadost_stan._MOb_Redigovano.pdf
Návrh kupní smlouvyM_-_kupni_smlouva_Redigovano.pdf
Důvodová zprávaM_-_vykup_svereni_do_ZM_anon..doc