Bod jednání: Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 19/2019 o místním poplatku ze psů
BJ1822 00552/20


Usnesení: Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 19/2019 o místním poplatku ze psů
Přílohy:
Důvovodová zprávaDuvodova_zprava_-_dodatek_OZV_psi_2020_pro_ZM.doc
Návrh OZVnavrh_na_zmenu_OZV_19_2019.doc
OZV č. 19/2019OZV_19_2019_-_psi.doc
Příloha č. 1 k OZV č. 19/2019Priloha_c.1_k_OZV_c._19_2019.xlsm