Statutární město Ostrava
Zastupitelstvo města, 13. jednání dne 04.03.2020
Typ materiáluČíslo materiáluVěcZn. předkl.Složka
ZM_M - 1BJ1822 00473/20Informace o činnosti orgánů města35zP
ZM_M - 3BJ1822 00557/20Pravidelná informace o stavu projektů Průmyslová zóna Ostrava-Hrabová, Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov, Rozvojová zóna Hrušov a Vědecko-technologický park za II. pololetí roku 201935zP
ZM_M - 4BJ1822 00565/20Informace o stavu projektu Com.Unity.Lab financovaného z 85% z ERDF z programu URBACT III35zP
ZM_M - 5BJ1822 00427/20Návrh smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Ostravské organizaci vozíčkářů, spolku, na zabezpečení alternativní dopravy imobilních občanů35zP
ZM_M - 6BJ1822 00525/20Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě35zP
ZM_M - 7BJ1822 00541/20Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček zaměstnancům dle Statutu sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do Magistrátu města Ostravy35zP
ZM_M - 8BJ1822 00555/20Projednání návrhu uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu s Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava, a.s. a návrhu úprav stanov společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.35zP
ZM_M - 9BJ1822 00547/20Návrh na změnu zástupce v dozorčí radě obchodní společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s.29zN1
ZM_M - 10BJ1822 00539/20Návrh na koupi železniční točny v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava od spol. ČD Cargo, a.s.29zN1
ZM_M - 11BJ1822 00438/20Návrh přijmout darem pozemek parc.č. 345/2 v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 12BJ1822 00325/20Návrh na záměr města darovat nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava Moravskoslezskému kraji29zN1
ZM_M - 13BJ1822 00511/20Návrh na záměr města darovat části pozemků k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 14BJ1822 00500/20Návrh na záměr města neprodat pozemky k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 15BJ1822 00444/20Návrh nekoupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, návrh na záměr města prodat a neprodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 16BJ1822 00445/20Návrh na záměr města prodat a neprodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, návrh na záměr města neprodat část nemovité věci v k.ú. Muglinov, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 17BJ1822 00259/20Návrh na záměr města neprodat pozemek v k. ú. Přívoz a návrh na záměr města nesměnit pozemek v k. ú. Moravská Ostrava, vše obec Ostrava29zN1
ZM_M - 18BJ1822 00548/20Uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o úvěru registrační číslo 714002200002, ev. č. 00653/2002/OFR/LPO ze dne 26.4.200230zN2
ZM_M - 19BJ1822 00452/20Memorandum o vzájemné spolupráci a finanční podpoře za účelem realizace výstavby multifunkční sportovní haly v Ostravě na ulici U Stadiónu31zN3
ZM_M - 20BJ1822 00436/20Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2020 v oblasti Školství31zN3
ZM_M - 21BJ1822 00540/20Program na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2020/202131zN3
ZM_M - 22BJ1822 00544/20Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na vzdělávání a talentmanagement na území SMO na rok 2020 a 1. čtvrtletí 202131zN3
ZM_M - 23BJ1822 00207/20Návrh na poskytnutí investičního příspěvku právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava32zN4
ZM_M - 24BJ1822 00576/20Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací pro rok 2020 v oblastech podpory osob s handicapem, prevence kriminality a zdravotnictví a návrh na poskytnutí finančního daru za účelem zabezpečení prevence kriminality 202032zN4
ZM_M - 25BJ1822 00543/20Návrh na poskytnutí jednoletých neinvestičních účelových dotací pro rok 2020 v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ostrava32zN4
ZM_M - 26BJ1822 00531/20Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2020 v oblasti Volný čas32zN4
ZM_M - 27BJ1822 00327/20Vyhlášení programu na poskytnutí účelových neinvestičních dotací na ozdravné pobyty v období od 01.11.2020 do 30.04.202133zN5
ZM_M - 28BJ1822 00537/20Návrh na poskytnutí dotací Moravskoslezskému kraji na spolufinancování projektů "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva" a "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva"33zN5
ZM_M - 29BJ1822 00477/20Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Ostravy zkráceným postupem34zN6
ZM_M - 30BJ1822 00494/20Návrh na poskytnutí finančních prostředků k realizaci akcí pro Městskou nemocnici Ostrava,p.o., dle příl. č. 1 a jejich financování z rozpočtu statutárního města Ostrava - z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava34zN6
ZM_M - 31BJ1822 00641/20Informativní zpráva o stavu příprav na oslavy 75. výročí osvobození města35zP
ZM_M - 32BJ1822 00632/20Návrh na poskytnutí materiální pomoci partnerskému městu Suzhou (Čínská lidová republika) postiženému nákazou virem Covid 1935zP
ZM_M - 33BJ1822 00650/20Informativní zpráva pro rozhodnutí o dalším vývoji společnosti EKOVA ELECTRIC a.s.35zP
ZM_M - 34BJ1822 00659/20Žádost J. P. o prominutí dluhu vůči statutárnímu městu Ostrava vzniklého odtahem vozidla tvořícího překážku na pozemní komunikaci35zP
ZM_M - 35BJ1822 00634/20Souhlas s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí pro projekt "Obnova v lokalitě Šporovnická v k.ú. Radvanice"35zP
ZM_M - 36BJ1822 00612/20Návrh na záměr města darovat pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice a k. ú. Harty, obec Petřvald, Moravskoslezskému kraji29zN1
ZM_M - 37BJ1822 00628/20Předchozí písemný souhlas se zřízením zástavního práva, zákazu zcizení a zatížení, zákazu využití uvolněného zástavního práva a zákazu záměny zástavního práva29zN1
ZM_M - 38BJ1822 00633/20Návrh zrušit usnesení ZM č. 0555/ZM1822/9 ze dne 16. 10. 2019, návrh koupit nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, pro realizaci projektu "Městečko bezpečí" a návrh zřídit právo stavby, pro realizaci projektu "Městečko bezpečí"29zN1
ZM_M - 39BJ1822 00620/20Návrh prodat pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava - "TROJZUBEC"29zN1
ZM_M - 40BJ1822 00653/20Návrh změnit usnesení zastupitelstva města č. 2369/ZM1418/36 ze dne 20. 6. 201829zN1
ZM_M - 41BJ1822 00522/20Návrh na záměr města darovat nemovité věci v k.ú. Poruba-sever obec Ostrava29zN1
ZM_M - 42BJ1822 00645/20Návrh bezúplatně nenabýt nemovité věci v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 43BJ1822 00626/20Návrh na záměr města směnit pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 44BJ1822 00648/20Návrh na záměr města zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú. Staré Hamry 2, obec Ostravice29zN1
ZM_M - 45BJ1822 00596/20Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava pro stavbu "Plošná kanalizace Polanka 4. etapa, část I. a rekonstrukce vodovodu ul. Konečná"29zN1
ZM_M - 46BJ1822 00582/20Návrh nekoupit nemovité věci v k. ú. Vřesina u Opavy, obec Vřesina29zN1
ZM_M - 47BJ1822 00588/20Návrh na záměr města prodat části pozemku v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 48BJ1822 00608/20Návrh na záměr města prodat pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy ve strategické průmyslové zóně Ostrava - Mošnov29zN1
ZM_M - 49BJ1822 00611/20Návrh na záměr prodeje pozemků v SPZ Ostrava - Mošnov29zN1
ZM_M - 50BJ1822 00625/20Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 51BJ1822 00624/20Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Českobratrská)29zN1
ZM_M - 52BJ1822 00631/20Návrh na záměr města prodat pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. Mošnov, obec Mošnov a k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice29zN1
ZM_M - 53BJ1822 00627/20Návrh prodat pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. Hrušov, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 54BJ1822 00654/20Návrh neprodat pozemek ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú. Sedlnice, obec Sedlnice29zN1
ZM_M - 55BJ1822 00618/20Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Pudlov, obec Bohumín a v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 56BJ1822 00642/20Návrh prodat bytovou jednotku č. 3031/5, návrh uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní a budoucí smlouvě nájemní, návrh prodat bytovou jednotku č. 3030/25 - vše k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava (ul. Horní)29zN1
ZM_M - 57BJ1822 00521/20Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 58BJ1822 00583/20Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Dubina u Ostravy a v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 59BJ1822 00509/20Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Svinov, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 60BJ1822 00644/20Žádost o uznání vydržení vlastnického práva k nemovité věci v k.ú. Muglinov, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 61BJ1822 00635/20Odkup akcií společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, a. s.29zN1
ZM_M - 62BJ1822 00640/20Žádosti obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., o poskytnutí účelových dotací na Rekonstrukci parkoviště F a Rekonstrukci odpařovacích kondenzátorů a o změnu účelu užití části dotace na Stavební úpravy OSTRAVAR ARÉNY31zN3
ZM_M - 63BJ1822 00651/20Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu statutárního města Ostravy pro období 2020-2021 (kód ŠaS)31zN3
ZM_M - 64BJ1822 00629/20Návrh na vyhlášení nejlepších sportovců města Ostravy za rok 2019 vč. poskytnutí peněžitých darů31zN3
ZM_M - 65BJ1822 00610/20Návrh na změnu Zřizovací listiny Dětského centra Domeček, IČO 70631956, a darování movitého majetku Diakonii ČCE - středisko Ostrava, IČO 4103552632zN4
ZM_M - 66BJ1822 00647/20Program a podmínky na poskytování peněžních prostředků z výnosu daní z hazardních her pro oblast sociální péče pro rok 2020 včetně návrhu na vyhlášení výběrového řízení32zN4
ZM_M - 67BJ1822 00532/20Návrh na uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí víceletých neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro oblast sociální péče32zN4
ZM_M - 68BJ1822 00637/20Žádost o poskytnutí účelové dotace organizaci Nový příběh, zapsaný ústav32zN4
ZM_M - 69BJ1822 00616/20Žádost Colour Production, spol. s r.o., a Dream Factory Ostrava, z.s., o navýšení poskytnutých neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury32zN4
ZM_M - 70BJ1822 00649/20Neposkytnutí finančních prostředků na realizaci projektu "Centrum rehabilitace pro psy"33zN5
ZM_M - 71BJ1822 00551/20Návrh na vyhrazení si pravomoci v samostatné působnosti, a to rozhodnutí o žádosti Spolku Lungta o podporu mezinárodní kampaně "Vlajka pro Tibet" a vyvěšení tibetské vlajky na budovu Radnice města Ostravy dne 10.3.202072zOST