Statutární město Ostrava
Zastupitelstvo města, 26. jednání dne 10.05.2017
Typ materiáluČíslo materiáluVěcZn. předkl.Složka
ZM_M - 0BJ1418 01151/17Zpráva ověřovatelů zápisu z 25. zasedání zastupitelstva města72zOST
ZM_M - 3BJ1418 01184/17Podnět občana statutárního města Ostravy35zP
ZM_M - 4BJ1418 01088/17Souhlas se smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na spolufinancování projektu "Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava - Michálkovice"35zP
ZM_M - 5BJ1418 01139/17Vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Ostravě35zP
ZM_M - 6BJ1418 01195/17Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 4/2012, o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku, ve znění pozdějších změn a doplňků35zP
ZM_M - 7BJ1418 01071/17Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z odvodů z loterií a jiných podobných her č. 10 na zabezpečení projektu "Rekonstrukce prostor pro MIKASA denní stacionář" s právnickou osobou MIKASA30zN1
ZM_M - 8BJ1418 01111/17Návrh na poskytnutí finančního daru za účelem zabezpečení prevence kriminality30zN1
ZM_M - 9BJ1418 01140/17Návrh Programu podpory veřejných kulturních služeb v oblasti hudebního a scénického umění na území statutárního města Ostrava v letech 2018 - 2023 a návrh na vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí neinvestiční víceleté dotace v oblasti kultury31zN2
ZM_M - 10BJ1418 01141/17Žádosti o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury pro rok 201731zN2
ZM_M - 11BJ1418 01164/17Žádost společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o., o poskytnutí investiční účelové dotace na "Rekonstrukci a modernizaci cvičebních sálů včetně předsálí"31zN2
ZM_M - 12BJ1418 01060/17Žádost Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s. o navýšení účelové dotace o 1.500 tis. Kč na realizaci významné sportovní akce „Zlatá tretra Ostrava IAAF World Challenge“46zN3
ZM_M - 13BJ1418 01056/17Návrh darovat a přijmout darem pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava32zN4
ZM_M - 14BJ1418 01075/17Návrh na svěření věcí movitých městským obvodům Poruba, Ostrava - Jih, Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava a Krásné Pole32zN4
ZM_M - 15BJ1418 01087/17Návrh na svěření majetku městskému obvodu Plesná32zN4
ZM_M - 16BJ1418 01134/17Návrh na nesvěření pozemku parc.č. 1913/2 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, městskému obvodu Svinov32zN4
ZM_M - 17BJ1418 01078/17Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec Ostrava32zN4
ZM_M - 18BJ1418 01067/17Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou a v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, návrh na záměr města neprodat část nemovité věci v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava 32zN4
ZM_M - 19BJ1418 00990/17Návrh na záměr města prodat pozemek a části pozemků v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba - lokalita lehká průmyslová zóna "Nad Porubkou"32zN4
ZM_M - 20BJ1418 01073/17Návrh prodat část nemovité věci v k.ú. Muglinov, obec Ostrava32zN4
ZM_M - 21BJ1418 01077/17Návrh na záměr města prodat část nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava32zN4
ZM_M - 22BJ1418 01036/17Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Poruba, k.ú. Poruba-sever a návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Poruba-sever, vše obec Ostrava32zN4
ZM_M - 23BJ1418 01080/17Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Hrabová, obec Ostrava a návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava a v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava32zN4
ZM_M - 24BJ1418 01181/17Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Hrabová,v k.ú. Nová Bělá a v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, návrh na záměr města darovat nemovitou věc v k.ú. Karviná-město, obec Karviná 32zN4
ZM_M - 25BJ1418 01194/17Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava32zN4
ZM_M - 26BJ1418 01193/17Návrh směnit části nemovitých věcí v k.ú. Radvanice, obec Ostrava32zN4
ZM_M - 27BJ1418 01178/17Návrh na vydání souhlasu vlastníka pozemků s návrhem nového uspořádání pozemků v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Mošnov32zN4
ZM_M - 28BJ1418 01171/17Návrh na záměr města darovat nemovitou věc v k. ú. Lhotka u Ostravy (lokalita ul. Petřkovická) a návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Mariánské Hory (lokalita ul. Slavníkovců), obec Ostrava32zN4
ZM_M - 29BJ1418 01179/17Návrh na svěření a nesvěření nemovitých věcí městskému obvodu Nová Ves a odejmutí nemovitých věcí městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz32zN4
ZM_M - 30BJ1418 01192/17Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava32zN4
ZM_M - 31BJ1418 01176/17Návrh darovacích smluv uzavřených mezi statutárním městem Ostravou a příjemci podpory z projektu „Koruna ze vstupu“33zN6
ZM_M - 32BJ1418 01174/17Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o financování ev.č. 2100/2014/OFR/LPO s Evropskou investiční bankou29zN7
ZM_M - 33BJ1418 01156/17Žádost o uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace uzavřenou mezi SMO a společností Koordinátor ODIS s.r.o.39zR
ZM_M - 34BJ1418 01108/17Návrh na uzavření Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou pro oblast Novojičínsko východ39zR
ZM_M - 35BJ1418 01145/17Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění 18. ročníku mezinárodního veletrhu CZECH RAILDAYS39zR
ZM_M - 36BJ1418 01224/17Návrh na udělení Ceny města Ostravy in memoriam35zP
ZM_M - 37BJ1418 01237/17Návrh na úpravu Jednacího řádu zastupitelstva města35zP
ZM_M - 38BJ1418 01226/17Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků35zP
ZM_M - 39BJ1418 01254/17Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. - změny související s koncepcí rozvoje a řízení společnosti35zP
ZM_M - 40BJ1418 01245/17Rozvojová zóna Hrušov - další postup města35zP
ZM_M - 41BJ1418 01235/17Návrh na poskytnutí finančních prostředků organizaci Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace.30zN1
ZM_M - 42BJ1418 01180/17Návrh na poskytnutí účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území statutárního města Ostravy pro rok 2017 a 1. pol. roku 201846zN3
ZM_M - 43BJ1418 01232/17Návrh na záměr města darovat nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita Na Karolině, Havlíčkovo nábřeží, Smetanovo náměstí, Černá louka) 32zN4
ZM_M - 44BJ1418 01240/17Návrh na darování pozemku státnímu podniku Povodí Odry v k. ú. Poruba, obec Ostrava32zN4
ZM_M - 45BJ1418 01243/17Návrh koupit a přijmout darem nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava32zN4
ZM_M - 46BJ1418 01248/17Návrh na záměr města vložit nemovitý majetek v k. ú. Slezská Ostrava (areál BAZALY) a v k. ú. Zábřeh nad Odrou, (lokalita ul. Starobělská), vše obec Ostrava, do základního kapitálu společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.32zN4
ZM_M - 47BJ1418 01250/17Návrh směnit nemovitosti v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava32zN4
ZM_M - 48BJ1418 01048/17Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Poruba, obec Ostrava32zN4
ZM_M - 49BJ1418 01242/17Návrh na záměr prodat nemovité věci v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdlant nad Ostravicí, formou zpeněžení ve veřejné dražbě32zN4
ZM_M - 50BJ1418 01247/17Architektonická soutěž o návrh řešení rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava34zN5
ZM_M - 51BJ1418 01225/17Veřejná zakázka "Hasičská zbrojnice Ostrava - Michálkovice", poř. č. 28/201734zN5
ZM_M - 52BJ1418 01241/17Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy na realizaci projektu "III. etapa revitalizace v areálu NPP Landek"33zN6
ZM_M - 53BJ1418 01249/17Návrh smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ 33zN6