odbor živnostenský úřad

Rozsah, účel a doba uchování údajů shromažďovaných dle zákona č. 101/2000 Sb.

Účel   zpracování osobních údajů

Subjekt údajů

Rozsah   osobních údajů

Kategorie   příjemců osobních údajů

 Doba uchovávání

Zpracování   údajů vedených v informačním systému živnostenský rejstřík (IS RŽP)

ohlašovatel   živnosti, žadatel o koncese, podnikatel, odpovědný zástupce, statutární orgán   právnické osoby nebo jeho člen, vedoucí odštěpného závodu, pokračovatel   v provozování živnosti po zemřelém podnikateli

adresní,   identifikační a citlivé údaje dle § 45 odst. 2, odst. 3, § 46, § 50 odst. 2,   § 60 odst. 12, odst. 13 a odst. 14 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském   podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ŽZ“)

živnostenský   úřad

10 let ode dne zániku podnikatelského subjektu

Poskytování   údajů z informačního systému živnostenský rejstřík

podnikatel,   odpovědný zástupce, statutární orgán právnické osoby nebo jeho člen, vedoucí   organizační složky, pokračovatel v provozování živnosti po zemřelém

adresní, identifikační   a citlivé údaje dle § 60 odst. 2 ŽZ

subjekt   údajů, subjekty veřejné správy (§ 48, § 55, § 60, § 68 ŽZ), jiná fyzická i   právnická osoba v rozsahu stanoveném § 60 ŽZ

10 let ode dne zániku podnikatelského subjektu

Správní   řízení

účastník   řízení

adresní a   identifikační údaje

subjekt údajů,   subjekty veřejné správy (§ 48, § 55, § 60, § 68 ŽZ),

10 let ode dne zániku podnikatelského subjektu

Kontrola

kontrolovaná   osoba, přizvaná osoba, povinná osoba

adresní a   identifikační údaje

subjekt údajů,   subjekty státní správy dle § 68 ŽZ

10 let ode dne zániku podnikatelského subjektu