odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí

Rozsah, účel a doba uchování údajů shromažďovaných dle zákona č. 101/2000 Sb.
Účel   zpracování osobních údajů Subjekt údajů Rozsah osobních   údajů Kategorie   příjemců osobních údajů Doba uchovávání
Dokumentace o veřejných zakázkách Fyzické   osoby - dodavatel, statutární orgány dodavatele a další osoby, kterými je   prokazována kvalifikace nebo u nichž se předpokládá podílení se na plnění   veřejné zakázky Jméno,   příjmení, kontaktní údaje, případně další údaje zapsané v centrálních   registrech Orgány   města, úředníci magistrátu zabývající se agendou 10 let
Evidence   realizovaných veřejných zakázek  Fyzické osoby -   dodavatel Jméno,   příjmení, kontaktní údaje Orgány města,   úředníci magistrátu zabývající se agendou 10 let
Poskytování   informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu   k informacím, ve znění pozdějších předpisů Fyzická osoba -   žadatel Jméno, příjmení   a kontaktní adresa žadatele Úředníci   magistrátu zabývyjící se agendou 5 let
Příprava   materiálů města pro orgány města Organizace Název   organizace, sídlo organizace, IČO, DIČ, jméno, příjmení statutárního zástupce Orgány města Po dobu trvání   vztahu
Seznam   obchodních a příspěvkových organizací, městských obvodů včetně kontaktů na   jejich statutární zástupce Organizace,   městský obvod Název   organizace (městského obvodu), sídlo organizace (městského obvodu), IČO, DIČ,   jméno, příjmení statutárního zástupce Pro vnitřní   potřebu Po dobu trvání   vztahu