odbor školství a sportu

Rozsah, účel a doba uchování údajů shromažďovaných dle zákona č. 101/2000 Sb.
Účel zpracování osobních údajůSubjekt údajůRozsah osobních údajůKategorie příjemců osobních údajůDoba uchovávání 

Návrhy na udělení

ocenění pedagogům

u příležitosti Dne učitelů

Navrhovatelé – zřizovatelé škol a školských zařízení, ředitelé škol, pedagogické kolektivy, školské rady

Titul, jméno a příjmení, datum

narození, trvalý pobyt
orgány města  5 let
Návrhy na udělení ocenění žákovská osobnost a žákovský kolektiv u příležitosti Dne dětí Navrhovatelé - ředitelé škol Jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt orgány města  5 let
Stipendia Studenti VŠ Titul, jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt orgány města  5 let
Ostravský sportovec roku Komise pro podporu vrcholového sportu Titul, jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt orgány města  5 let
Přehled žadatelů o dotaci a příjemců dotací v oblasti tělovýchovy a sportu Žadatel o dotaci, příjemce dotace Titul, jméno a příjmení, město trvalého pobytu  orgány města  5 let
Příprava materiálů pro poskytnutí dotací v oblasti tělovýchovy a sportu, uzavřené smlouvy Žadatel o dotaci Titul, jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt orgány města  5 let