odbor kultury a volnočasových aktivit

Rozsah, účel a doba uchování údajů shromažďovaných dle zákona č. 101/2000 Sb.

Účel zpracování osobních údajů

Subjekt údajů

Rozsah osobních údajů

Kategorie příjemců osobních údajů

 Doba uchovávání

Příprava materiálů pro poskytnutí dotací v oblasti kultury, uzavřené smlouvy

žadatel o dotaci

titul, jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt

orgány města

 10 let

Přehled:

- žadatelů o dotaci

- příjemců dotací v oblasti kultury

žadatel o dotaci příjemce dotace

titul, jméno a příjmení, město trvalého pobytu

orgány města

 10 let

Agenda platů ředitelů příspěvkových organizací dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů

Ředitelé příspěvkových organizací

Jméno, příjmení, datum narození

Ředitel, orgány města

 10 let