odbor interního auditu a kontroly

Rozsah, účel a doba uchování údajů shromažďovaných dle zákona č. 101/2000 Sb.
Účel zpracování osobních údajů Subjekt údajů Rozsah osobních údajů Kategorie příjemců osobních údajů Doba uchovávání
Vyřizování stížností dle ust. § 16 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, a dle „Pravidel pro přijímání a vyřizování stížností a peticí“ ve znění pozdějších změn a doplňků Fyzická osoba

Jméno, příjmení a kontaktní adresa podavatele stížnosti, případně jiné osobní údaje, pokud je podavatelé uvedou

(e-mailová adresa, telefon)

Orgány města 5 let
Vyřizování petic dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění, a dle „Pravidel pro přijímání, projednávání a vyřizování petic“ ve znění pozdějších změn a doplňků Fyzická osoba Jméno, příjmení a kontaktní adresa podavatele petic, petičního výboru, popřípadě osob uvedených pod peticí nebo na podpisovém archu, případně jiné osobní údaje, pokud je petenti uvedou Orgány města 5 let
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Fyzická osoba Jméno, příjmení a kontaktní adresa žadatele, datum narození Orgány města 5 let