odbor hospodářské správy

Rozsah, účel a doba uchování údajů shromažďovaných dle zákona č. 101/2000 Sb.
Účel zpracování osobních údajů Subjekt údajů Rozsah osobních údajů Kategorie příjemců osobních údajů Doba uchovávání
příjmové a výdajové pokladní doklady plátci a příjemci platby v hotovosti titul, jméno a příjmení, trvalý pobyt plátci; pro spis 1 měsíc