odbor dopravy

Rozsah, účel a doba uchování údajů shromažďovaných dle zákona č. 101/2000 Sb.
Účel   zpracování osobních údajů Subjekt údajů Rozsah osobních   údajů Kategorie   příjemců osobních údajů doba uchovávání
správní řízení účastníci   řízení jméno   a příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popř. adresa pro doručování, rodné   číslo účastníci   řízení, dotčené správní orgány 5-10 let
příjem a evidence dokumentů odesílatel   dokumentu jméno   a příjmení, adresa odesílatele nejsou 5-10 let
získání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla uchazeči   o získání průkazu způsobilosti k řízení drážních vozidel jméno   a příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popř. adresa pro doručování žadatel,   zaměstnavatel 10 let
získání průkazu řidiče TAXI žadatel titul,   jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, rodné číslo žadatel 5 let
vydání osvědčení podle OZV č. 14/2007 žadatel titul,   jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, rodné číslo nejsou 10 let